2011: järgmise kümnendi trendid

7.00

Kirjeldus

See uus raamat on juhend, mis annab ülevaate meie sajandit mõjutavatest trendidest ning uurib seda, mil viisil need trendid mõjutavad globaalset keskkonda, tehnikat, poliitikat, kultuuri ja kogu ühiskonda.

Juhtimiskonverentsi raamatukogu