Juhtimine ja loodusteadus

11.51

Kirjeldus

Enamik juhte kasutab tõenäoliselt hulga energiat analüüsiks ja planeerimiseks, need on ka kesksed teemad juhtimisalases kirjanduses. Otsime pidevalt paremaid meetodeid organisatsiooni tegevuse objektiivseks mõõtmiseks ja paremaks mõistmiseks. Oleme harjunud mõtlema ratsionaalselt, eeldama regulaarsust, tuginema funktsionaalsetele plaanidele.Juhime, jagades ettevõtte tegevusvaldkonnad osakondadeks, ja lahendame probleeme, lahutades need osadeks. Eeldame, et õppides tundma terviku kõiki osi on võimalik tervikut paremini mõista.
Margaret Wheatley esitab käesolevas raamatus väljakutse harjumuspärasele mõtlemisele ja kõigutab tavaarusaamu viisist, kuidas maailm toimib. Raamat kutsub meid avastusretkele pidevalt muutuvasse ja arenevasse maailma, pannes meid nägema üksteist kui kriitilisest ressurssi sellel teel. Võttes omaks tänapäevased ideed ja teadmised maailmast kui tervikust, suudame luua uusi paremaid viise koos elamiseks ja töötamiseks.