Kogutud teosed 2

12.02

Kategooria:

Kirjeldus

Mati Undi (1944-2005) erootilise vabameelsuse pärast suurt vastukaja leidnud jutustuse «Võlg» (1964) tegelased on noored, kes ei taha vanaks saada ja kes tajuvad nooreksolemist kollektiivse hingelise fenomenina. Üks Undi teeneid noorsookirjanduses on hääle andmine mehekssaamise probleemide käes vaevlevale noorukile. Teine on vahetu kujutusviis, milles kõnekeelt, pihtimuslikkust, sulaajastu lootusrikast õhinat ja J. D. Salingeri romaanist «Kuristik rukkis» pärinevat romantilist ängi. Teose peategelane Lauri on Zbigniew Cybulski ja James Deani loodud ekraani-mässajate eesti suguvend.
«Võlas» hakkas Unt väljuma realistlikust kirjandusest ja järgmises teoses «Elu võimalikkusest kosmoses» (1967) hakkas sisenema modernistlikku. Vaatepunkte vaheldades, tegelastele ja autorile vaheldumisi sõna andes kujutab jutustus ratsionaalse ja intuitiivse eluhoiaku konflikti – ühiskondliku võitluse ideaalide asendumine isikliku õnne otsinguga sotsialismi inimnäolistumise ajal.
«Mõrv hotellis» (1969) on läbinisti modernistlik teos, «eesti eksistentsialismi» klassika. Siin saavad kokku Franz Kafka «Loss» ja Albert Camus «Võõras», eesti kirjandusele täitsa uus poeetika. Mõrv asetab tegelased eksistentsiaalsesse piirsituatsiooni, kujutatakse neid absurdses olukorras kesk üleüldist võõrandumist. Leidub meeleolusid nii prantsuse uue laine filmikunstist, «uuest (kriminaal)romaanist» kui Dashiell Hammeri kriminaalromaanidest. Miski moodne polnud Undile võõras.