Mõtisklus psühhosomaatikast

7.00

Kategooria:

Kirjeldus

Oma olemuselt on psühhosomaatika interdistsiplinaarne aine, mille uurimisareaal hõlmab inimese bioloogilisi ja psüühilisi reaktsioone, erilist huvi pakuvad nende vastastikused seosed ja toime. Ainestik on erakordselt rikas, seda enam, et inimest käsitlevat informatsiooni täiendavad humanitaar-, sotsiaal- ja bioloogiateadused.

Psühhosomaatika loengute teemad pakkusid peale tulevaste semiootikute huvi ka ajaloolastele, teoloogidele, matemaatikutele, bioloogidele, ajakirjanikele, sotsiaaltöötajatele. Sestap on raamatu kaante vahele lisaks loengutele paigutatud täiendavaid viiteid teaduslikele artiklitele, suurte kirjanike ja publitsistide teostele, mis aitavad avada psühhosomaatiliste nähtuste keerulist olemust.