Õiguse apoloogia

8.25

Kategooria:

Kirjeldus

Põhjalik käsitlus sellest, kuidas mõista õigust, milline on õiguse vahekord õiglusega; vaadeldakse teemasid: õiguse määratlemine, tema ülesanne, struktuur, toimimisala ja kehtestamine, samuti sotsialiseerumine ühiskonnas. Valdkond, mille raames vahetult õigust uuritakse, õiguse olemust avatakse ja kõige selle raames ka õiguse ning juristika vahekordi selgitatakse, on õiguse sotsioloogia. Raamat on läbi üldistuste heaks teejuhiks tänapäevases õiguse tunnetamise probleemistikus, mis eeldatavasti pakub huvi mitte ainult juristidele, vaid ka laiemale lugejaskonnale.