Pöördudes üksteise poole

5.69

Kategooria:

Kirjeldus

Usun, et suudame muuta maailma, kui vaid hakkame uuesti üksteist kuulama. Osalema lihtsates, ausates, inimlikes vestlustes. Ma ei mõtle selle all vahendamist, läbirääkimisi, probleemide lahendamist, debatti ega avalikke nõupidamisi. Vajame lihtsaid ja avameelseid arutelusid, kus igaüks saab sõna, teab, et teda kuulatakse, ja kuulab ka ise tähelepanelikult. Suured muudatused saavad alguse just sellest, et inimesed hakkavad rääkima oma kogemustest, lootustest ja hirmudest.

Mida me tunneksime, kui suudaksime taas kuulata juttu üksteise igatsustest, hirmudest, palvetest või lastest?

Kirjutasin selle raamatu selleks, et pakkuda sulle innustust ja tuge, mis võimaldab algatada kõnelusi teemadel, mis on sulle tähtsad. Mul ei ole ühtki teist eesmärki. Kutsun sind üles märkama ümbritsevat maailma, selgitama oma mõtteid ja kogemusi ning alustama juttu teiste inimestega. Ma loodan, et ühined selle vestlusringiga.
Meg Wheately

Vt www.turningtooneanother.net

(tagakaas)
Kas tahaksid arutleda mõnel neist teemadest?

Milles seisneb minu usk tulevikku?
Mida ma arvan teistest inimestest?
Kas olen nõus leidma uuesti aja mõtlemiseks?
Millal olen kogenud tähelepanelikku kuulamist?
Millal olen kogenud tööd ühistes huvides?
Millist suhet tahaksin luua Maaga?