Räägime alkoholist

0.00

Kategooria:

Kirjeldus

“Räägime alkoholist” on materjalide kogumik, mis on mõeldud abivahendiks õpetajatele alkoholiennetustöös põhi- ja keskkoolis. Alustada sobib selle materjali kasutamisega siis, kui noored alkoholi vastu huvi tundma hakkavad. Materjali võib kasutada tervikuna, sisustamaks vastavaid temaatilisi arutelusid gümnaasiumi lõpuni välja, aga paljud õpetajad eelistavad kasutada sellest vaid üksikuid harjutusi mõnede teemade käsitlemiseks. Harjutused võtavad arvesse noorte erinevat kogemust ja kokkupuudet alkoholiga.

Programmi keskne idee on õpetada noori inimesi nendega toimuvat kontrollima, tegema oma otsuseid informeeritult ja vastutustundlikult. Valikuvabadusega kaasneb ka julgus seista vastu sotsiaalsele survele, julgus öelda “ei” alkoholile. Programm täidab oma eesmärgi, kui vähemalt osad õpilased otsustavad hoiduda alkoholi tarvitamisest alaealisena. Harjutused aitavad korraldada arutelu, mis võib sellise otsuseni viia. Nende arutelude juures on õpetajal võimalus tutvustada asjassepuutuvaid seadusi ja lisada teavet, mis aitab kallutada noori tervislikumate valikute ja vastutustundlikuma käitumise poole. Eesmärgiks on muuta noorte inimeste elu alkoholivabaks, aga programmi koostajad usuvad, et selleni ei saa jõuda loengupidamine ja
moraliseerimise kaudu. Harjutused aitavad noortel nende teemade üle informeeritult mõelda ja ise oma otsuseid teha.

“Räägime alkoholist” on praeguseks kasutusel paljudes Rootsi koolides – selle on endale tellinud 75% keskkoolidest ja kõrgastmega põhikoolidest. Alates esmajuurutamisest 2006. aastal on programmi kasutamist ka teaduslikult uuritud ja positiivsete tulemuste tõttu on see käivitatud ka Taanis ja Soomes. Programmi on välja töötanud hariduskommunikatsiooni firma Kunskapskraft & Media AB (www.kkm.se) koostöös alkoholiennetuse ekspertide ja õpetajatega: Sofia Gullberg, Jan Lindh, Åsa Olsson, Pierre Rotzius. Programmi koostamist ja eestindamist finantseeris Pernod Ricardi kontserni kuuluv The Absolut Company koos Pernod Ricard Eestiga. Programmi levitamise ja arendamisega tegeleb Eestis kirjastus Hermes.