Talendijuhtimine

0.00

Kirjeldus

Tänapäeva muutuvas maailmas tuleb üha enam teha otsuseid, mis nõuavad inimeste parimate omaduste tundmist ja õiget lähenemisviisi nende omaduste rakendamisele. Kuidas aga leida optimaalne viis kogu töötajaskonna parimaks rakendamiseks ja sidumiseks ettevõtte tervikstrateegiaga?
Millised on need ametikohad või olukorrad, kus talentide panus organisatsiooni arengusse on märgatav ja oluline?
“Talendijuhtimises” pakuvad autorid lihtsa ja selge tööjõu diferentseerimise metoodika, mida soovi korral oma ettevõttes rakendada.
See on tõhus, uudne ja kasulik töövahend igaühele, kelle tegevusest oleneb ettevõtte parem käekäik ja kes näeb edu võtit võimekate töötajate õiges rakendamises.