Tööst, puhkeajast ja palgast – õiguslikke probleeme ja ettepanekuid

8.44

Kategooria:

Kirjeldus

Viimastel aastatel on Eesti tööseaduste Euroopa Liidu nõuetega kooskõlla viimise suures tuhinas ning Saksa eraõigusaktide peaaegu mehaanilise ülevõtmise tõttu Eestis töösuhteid sätestav normistik muutunud vastuoluliseks ja sisaldab probleeme, mida pole suutnud lahendada ka töövaidluskomisjonide ja kohtute praktika.
Professor Heino Siigur, olles ligi viiskümmend aastat tegelnud tööõiguse küsimuste uurimisega ja pedagoogitööga, annab oma praktilise kallakuga raamatus ülevaate teatud õigusnormide tõlgendamisest, esinevatest vastuoludest ja lünkadest ning pakub omapoolseid lahendusi, käsitledes küsimusi vabas vormis, teemade kaupa ja lähtudes eeldusest, et lugejale on kättesaadav vastav õigusakt.
Raamat peaks pakkuma huvi neile, kes õpivad tööõigust kas iseseisva distsipliinina või mõne õigusdistsipliini koosseisus, kursuse- ja lõputööde kirjutajatele, personali- ja juhtivtöötajatele, ametnikele, ettevõtjatele, ametiühingufunktsionäridele ja kõigile neile, kes tunnevad huvi töösuhete õigusliku reguleerimise vastu.