Valgekraede pettused

1.56

Kategooria:

Kirjeldus

Sisukord:
– Usalda, aga kontrolli
– Miks finantskuriteod?
– Tegevusmudel
– Tööeetika
– Pettustele viitamine ja nende avastamine
– Pettustele reageerimise plaan
– Juurdlused
– Integreeritud pettuseriski juhtimine

Lisa A. Ütluste kohtulik analüüs
Lisa B. Sissejuhatus andmeanalüüsi