Võidujooks tulevikku

3.52

Kirjeldus

«Võidujooks tulevikku» näitab, kuidas peatada ümberkorralduste ja struktuurimuudatuste kõputu karussell ning suunata organisatsioon korporatiivse taassünni teele:
– arendada tööstuslikku ettenägelikkust, mis on vajalik tööstuse arengu omapoolseks kujundamiseks;
– panna ettevõttes kehtima tõsist pingutust nõudev strateegiline tahe ning mobiliseerida selle teenistusse kogu organisatsioon;
– leida võimalusi ressursside võimendamiseks, mis lubaks ettevõttel saavutada märkimisväärseid eesmärke hoolimata ressursside nappusest;
– aru saada, missuguseid tuumkompetente organisatsioonis tulevikku silmas pidades tuleks arendada;
– laiendada korporatiivse kujutlusvõime piire ja lisada hoogu uute tegevussuundade loomisele.